Använd din telefon för att göra vibrationsmätningar! Du kan med hjälp av din smartphone göra vibrationsmätningar och där efter direkt få ett förslag på rätt vibrationsisolator att använda. Sök efter “paulstrasoft” i Appstore eller Google Play!