Leveransvillkor

Vi följer NLS19 leveransvillkor: https://www.teknikforetagen.se/medlemsportalen/standardavtal/nls-19/

Ångerrätt

Vi följer Konsumentköplagen och lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits.

För att vi skall kunna behandla ditt ärende behöver du skicka mail med en kopia på din beställning, där datum, namn, produkt skall vara väl synligt, beskriv även ditt ärende. Vi återkopplar till dig senast inom 48 timmar efter att du har skickat in ditt mail till oss.

Reklamera varan

Reklamation av varan sker genom att fylla i formuläret eller skicka mail till order@limo.se. Vi ber er att så detaljerat som möjligt återge problemet.

Limo AB beslutar om varan skall returneras eller möjligen repareras på plats

Notera: Om Limo AB inte kan konstatera att det finns ett fel hos varan eller om felet beror på en felaktig installation av varan så kan betalning avkrävas för arbetstid och transport.

Garanti

1 års garanti gäller enbart för konsument, garantin omfattar fel och skador.

Garantin omfattar inte eventuella skador som har uppstått på grund av oaktsamhet, felanvändning eller slitageskador.

Har du ytterligare frågor eller vill nyttja garantin, hör av dig till oss.

Villkor för garanti

Garantin gäller endast för ursprungliga fabrikationsfel som anmäls till Limo AB inom 2 månader efter att de upptäckts.

Garantin gäller inte om det uppstår problem med produkten efter kundens egen förändring av produktens funktion och utseende såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Garantin gäller inte om kunden själv har installerat produkten trots att det uppgetts att produkten ska installeras av en behörig elektriker eller behörig person.

Bevisbördan ligger hos säljaren de 6 första månaderna och hos köparen de 6 sista månaderna av garantitiden.

Fabrikationsfel ska godkännas av Limo AB. Om det visar sig vara ett fabrikationsfel erhåller kunden fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid felaktigheter, skador och dylikt som inte är fabrikationsfel utan har uppstått av någon annan anledning ska betalas av kunden.

Villkor för reklamationsrätt

För att en reklamation ska gälla ska det upptäckta felet rapporteras inom skälig tid efter att kunden upptäckt felet. Reklamerar kunden produkten inom två månader efter det att kunden upptäckt felet ska reklamationen alltid anses vara gjord i tid.

När mer än 1 år fortlöpt efter köpet anses kunden ha förlorat sin reklamationsrätt, under förutsättning att kunden inte har en garanti som säger något annat.

En tillverkare har rätt att reparera en produkt 2 gånger för samma fel. Om samma fel återkommer en tredje gång har kunden rätt att kräva en ny produkt. Tillverkaren har dock rätt att undersöka produkten en tredje gång för att konstatera om att det rör sig om samma fel.

En tillverkare har rätt att reparera en produkt 3 gånger för olika fel innan kunden har rätt till en ny produkt. Tillverkaren har dock rätt att undersöka produkten en fjärde gång för att konstatera att fel verkligen föreligger.

Säljaren ersätter kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation om det visar sig vara ett ursprungligt fabrikationsfel på produkten.

Transportskador

Kunden ska alltid undersöka emballaget ordentligt när han eller hon tar emot varan så att eventuella transportskador eller liknande upptäcks redan vid leveransen. Om olyckan är framme och varan blivit skadad under transporten rekommenderar vi att du kontaktar Limo AB. Om emballaget är skadat vid leveransen men själva varen inte ser ut att ha tagit skada bör kunden be transportören att notera detta på fraktsedeln.

Om det rör sig om en dold transportskada som upptäckts först när emballaget avlägsnats helt och därmed inte konstaterats direkt vid leveranstillfället, är det viktigt att kunden inte använder varan förrän Limo AB har kontaktats. Det är också viktigt att kunden sparar originalförpackningen eller emballaget som dokumentation på att skadan inte var synlig vid leveransen. Upplever kunden att produkten har ett dolt transportfel bör kunden kontakta Limo AB så fort som möjligt. Om kunden inte avser installera varan förrän en viss tidsperiod efter att kunden mottagit varan rekommenderas det att kunden packar upp varan direkt vid leveransen och undersöker att varans skick är som förväntat.

Var noga med att skriva så korrekt och adekvat som möjligt, samt bifoga bilddokumentation.

Returfrakt

Vid berättigad reklamation står Limo AB för samtliga fraktkostnader. Efter kunden angivit kontaktuppgifter skickar Limo AB en fraktsedel till kunden.

Kom ihåg att alltid skicka tillbaka varan ordentligt förpackad, helst i originalförpackningen/emballaget. Kunden ansvarar för att varan är förpackad så att den ej skadas under transporten.

Garanti och reklamation för företag

Var uppmärksam på att det gäller andra regler för garanti och reklamation för företag. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver garantirätten som ges från tillverkaren.

Produktinformation

Limo AB har rätten att ändra priser, ta extra kostnader om det är förutsägbart att priserna på hemsidan är felaktiga, detta informeras till kunden innan order skickas för möjlighet att makulera eller korrigera sin order. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produkternas rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

Betalningsalternativ

Det betalningsalternativ som kan erbjudas är Swish.

Minsta ordervärde 400kr. Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*

Personuppgifter

När du gör en beställning hos oss godkänner du att vi använder och lagrar dina uppgifter för att i Limo ABs verksamhet kunna ge dig den service som du som kund kan förvänta dig från oss.

Vi hanterar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Limo Linatex Molystria AB (556617-3133) är ansvarig för personuppgifterna.

De uppgifterna vi sparar i vårt kundregister är namn, postadress, telefonnummer, e-post, ip-nummer och personnummer. Syftet är att vi ska kunna leverera dina varor och hantera kundtjänst till dig efter ditt köp. Samt möjliggöra att skicka information vid nyheter eller erbjudanden.

Om/när du kontaktar oss så sparas ditt mail för att vi ska kunna gå tillbaka och se historik och hjälpa dig vid behov.

Limo AB säljer aldrig vidare dina uppgifter till 3:e part.

Vi sparar bara uppgifterna så länge det är nödvändigt.

Du har alltid möjlighet att få ett utdrag av vilka uppgifter vi har sparat om dig. Då skickar du in en skriftligt underskriven begäran om det till vår adress nedan:

Limo Linatex Molystria AB
Navestadsgatan 42
603 66 Norrköping

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med oss, vi vill att du ska vara 100% nöjd! Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer för din trygghet.

Kontakta oss gärna!

  Ditt namn

  Din epostadress

  Ditt meddelande

  Jag godkänner webbplatsens integritetspolicy.

  Hej, mitt namn är Fredrik Olsson och jag är VD på Limo. Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra produkter.

  Fredrik Olsson
  VD, Limo AB
  011 – 367101