Grunden för ständig kvalitetsförbättring

Logotyp för certifiering enligt ISO 9001LIMO är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Det innebär att vi har en uppbyggd struktur i hela organisationen för hur vi arbetar med kvalitetsfrågor. Som certifierat företag har vi rutiner för verksamheten som alltid finns dokumenterade i vår kvalitetsmanual. Att systemet fungerar över tid säkerställs genom våra återkommande revisioner och utvärderingar.

Vi vet att våra kunder kräver produkter med egenskaper som uppfyller deras behov och förväntningar. Det gör det naturligt för oss att ständigt förbättra och kvalitetssäkra våra produkter och processer. Arbetet enligt ISO 9001 ger oss grunden för ständig förbättring för att öka tillfredsställelsen hos våra kunder.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete skall leda till långsiktiga relationer. Kunder, leverantörer och samarbetspartners skall uppleva oss som professionella och kompetenta. Detta innebär att:

 • Våra leverantörer, samarbetspartners och kunder skall uppleva att LIMO är ett företag med högt ställda kvalitetskrav.

 • Vi skall sträva efter att uppfylla överenskomna leveranstider, vid eventuella förändringar meddelas alltid kund, i samband med uppkommen förändring.

 • Vi skall tillhandahålla hög teknisk kompetens inom vårt arbetsområde, detta innebär att vår personal skall kunna sätta sig in i kundens problematik för att erbjuda bästa tekniska/ekonomiska lösning.

 • Våra leverantörer och samarbetspartners skall uppfylla samma kvalitetskrav som vi och våra kunder ställer på oss själva.

 • Vi skall tillhandahålla den bredd och djup som efterfrågas inom våra produktområden dvs våra kunder skall se oss som en helhetsleverantör.

 • Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.

Denna kvalitetspolicy omvärderas årligen enligt våra rutiner.

Kontakta oss gärna!

  Ditt namn

  Din epostadress

  Ditt meddelande

  Jag godkänner webbplatsens integritetspolicy.

  Hej, mitt namn är Fredrik Olsson och jag är VD på Limo. Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra produkter.

  Fredrik Olsson
  VD, Limo AB
  011 – 367101