En naturlig del av vår verksamhet

Vi på LIMO AB är certifierade enligt ISO14001. Det visar att vi som företag bedriver ett effektivt och aktivt miljöarbete. Processen innebär ett kontinuerligt arbete med miljöpolicy, planering, genomförande, uppföljning och förbättring.

Syftet är att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete och att minska miljöbelastningen. Vi ser detta som en naturlig och viktig del i arbetet med att ständigt utveckla vår verksamhet.

Miljöpolicy

LIMO AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att:

 • Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.

 • Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

 • Ständigt förbättra vår verksamhet.

 • Där så är möjligt samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.

 • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.

 • Producera produkter med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och lång livslängd.

 • I första hand välja miljöanpassade kemikalier och råvaror i vår produktion.

Denna policy omvärderas årligen enligt våra rutiner.

Kontakta oss gärna!

  Ditt namn

  Din epostadress

  Ditt meddelande

  Jag godkänner webbplatsens integritetspolicy.

  Hej, mitt namn är Fredrik Olsson och jag är VD på Limo. Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra produkter.

  Fredrik Olsson
  VD, Limo AB
  011 – 367101